5 gode grunde til at få foretaget IT-rengøring

IT-rengøring

Det udstyr din virksomhed har, skaber en stor del af dit overskud  Undgå produktionsstop ved at få udført regelmæssig IT-rengøring af et kyndigt rengøringsfirma i København. It-rengøring består ofte i aftørring af maskiner, styretavler og kontrolpaneler samt støvsugning af  blæsere mv. Alt efter hvilken type maskine der er tale om, kan der være behov for forskellige typer og hyppighed af rengøring. Ved nogle typer rengøring kan det være nødvendigt at skille udstyret ad, for at komme til at gøre rent. Her anbefales det, at ansætte et rengøringsfirma som kender til IT.

1) Varmeudvikling

De fleste maskiner udvikler varme. Hertil kommer, at man ofte lukker elektronik inde, således at man ikke konstant kigger på ledninger. Til sammen gør det, at beskidt IT kan være lidt af en brandfare. Problemet opstår, når der ligger meget støv eller andet skidt inde ved blæserne. Her kan det være vanskeligt for maskinen selv at køle sig ned. Heldigvis er der mange maskiner i dag, som monitorerer hvor varme de forskellige dele er, og slår fra inden der udvikles farlige situationer. Det er dog ikke alle der er så komplekse. Grundig, kompetent rengøring er den bedste måde at sikre sig, at det er forsvarligt at have maskinerne stående.

2) Forsikring 

Mange udbydere vil ikke forsikre IT eller el-installationer, hvis der ikke bliver gjort rent regelmæssigt. Det kan derfor være strengt nødvendigt at investere i god IT-rengøring.

3) Optimal performance 

Dit udstyr kører bedst når det er rent. Støv, fedt og colarester nedsætter produktiviteten og kan koste penge, fordi der ikke bliver leveret den optimale ydelse.

4) Arbejdsmiljø

Mange sidder hele deres arbejdstid foran en computer. Rengøring af denne gør den ikke bare hurtigere, som der er argumenteret for ovenfor, det gør den også rarere at arbejde på. Et fedtet tastatur eller skærm gør arbejdsmiljøet dårligere.

5) Opdag fejl i tide

Når udstyret regelmæssigt bliver serviceret, er der større chance for, at nå at opdage fejl på systemet eller løse ledninger. Herved undgår man produktionsstop og generel gene ved at have udstyret.

Der er mange rengøringsfirmaer i København som tilbyder denne service. For at finde den bedste til dit firmas behov, kan du ringe til nogle forskellige og høre, om de har erfaring med netop det udstyr du bruger.

Professionel Erhversrengøring A/S
Vodroffsvej 38
1900 Frederiksberg
Tlf. 33 25 62 56

Leave a Reply